BLADES SERVICE
Cień pod sliderem

Jak dbać o turbiny wiatrowe?

Na sprawność turbiny wiatrowej może wpłynąć mały defekt lub niesprawna część. Niewielka awaria może doprowadzić do wyłączenia całego systemu, a każdy dzień przerwy to ogromne straty finansowe, dlatego jakość i trwałość urządzeń jest kluczowa. Turbiny pracują często w ekstremalnych warunkach i wystawione są na oddziaływanie różnych czynników. Destrukcyjny wpływ na turbiny mogą mieć zbyt wysokie i niskie temperatury, wilgotność i oblodzenie. Właśnie dlatego turbiny wiatrowe są pod ciągłą obserwacją i podlegają okresowym przeglądom technicznym.

Inspekcje turbin wiatrowych

Dzięki regularnym kontrolom można zachować turbinę wiatrową w dobrym stanie technicznym i zapobiec wielu awariom a tym samym długotrwałym zastojom w pracy. Warto wiedzieć, że elektronicznym sercem turbiny jest inwerter, który przetwarza energię wytworzoną z wiatru na energię stosowaną w sieci energetycznej. Inwertery znajdują się w połączonych szeregowo szafach sterowniczych. Turbiny wiatrowe bardzo często tworzą zintegrowany system a awaria jednego elementu, skutkuje przerwą w pracy całej elektrowni.

Zakres prac serwisowych

W ramach inspekcji łopat turbin wiatrowych dokonywane są oględziny, co pozwala określić stopień erozji. Wszystkie uszkodzenia są klasyfikowane według rodzaju, a następnie dobiera się techniki naprawy. W ramach serwisu nie usuwa się samych skutków, ale szuka się przyczyn awarii, co pozwala uniknąć poważniejszych uszkodzeń w przyszłości. Inspekcje łopat wiatrowych kwalifikowane są do prac na wysokościach, a więc muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej. Każdy serwis kończy się protokołem, który zawiera dokładny opis przeprowadzonych prac oraz spis wszystkich wykrytych nieprawidłowości. Oprócz dokumentacji opisowej wykonywana jest dokumentacja fotograficzna.