BLADES SERVICE
Cień pod sliderem

Najczęstsze usterki łopat w turbinach wiatrowych

Przemierzając polskie drogi, coraz częściej można zauważyć pracujące turbiny wiatrowe jako element krajobrazu. Urządzenia te produkują ekologiczny prąd i znacznie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Ponieważ jednak przez cały rok pracują pod gołym niebem, narażone są na wiele różnych uszkodzeń. Co najczęściej uszkadza łopaty w turbinach wiatrowych i czy da się temu jakoś zapobiegać? Sprawdźmy!

Co zagraża pracującym łopatom?

Łopaty turbin wiatrowych są stale narażone na działanie zjawisk atmosferycznych. Przede wszystkim są to wyładowania atmosferyczne, a czasami wręcz wynikające z nich pożary. Łopaty mogą również ulegać usterkom, gdy przez dłuższy czas pozostają oblodzone. Łopaty turbin wiatrowych z biegiem czasu ulegają zużyciu, do awarii może więc dochodzić na skutek zmęczenia materiału. Niestety do tego wszystkiego dochodzą błędy ludzkie: nieprawidłowy montaż łopat, montaż uszkodzonych elementów, brak monitorowania stanu łopat i ich serwisowania. Ten z kolei może doprowadzić do oderwania się części, a nawet całej łopaty.

Jak zapobiegać awariom łopat?

Przede wszystkim łopaty, jak i całe turbiny powinny być eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta, bez nadmiernego i długotrwałego ich obciążania. Dodatkowo należy regularnie monitorować ich stan, a najlepiej zlecać inspekcje łopat doświadczonym specjalistom. Odpowiednio ocenią oni różne typy uszkodzeń (erozje krawędzi, pęknięcia, rozwarstwienia, uszkodzenia połączeń segmentowych, chropowatość powłoki malarskiej, zabrudzenia itp.), a także zarekomendują i przeprowadzą odpowiednie prace serwisowe i naprawcze. Chociaż nie zawsze da się zapobiegać awariom wynikającym z przypadków losowych, wielu z nim można przeciwdziałać, korzystając z wiedzy i umiejętności specjalistów.