BLADES SERVICE
Cień pod sliderem

Okresowa kontrola końcówek skrzydeł – Inspekcje łopat

Inspekcje łopat turbin wiatrowych

Sumiennie wykonywana okresowa kontrola końcówek łopat wirnika (inspekcje łopat) może uchronić właściciela farmy wiatrowej od nieprzewidzianych przestojów poszczególnych turbin. Każda taka przerwa przekłada się na wymierne straty z tego tytułu, gdyż elektrownia wiatrowa nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Usterka łopaty wirnika ze względu na charakter i gabaryty całego urządzenia nie jest usterką możliwą do usunięcia w przeciągu kilku godzin. Licząc czas dotarcia ekipy serwisowej, przygotowania sprzętu wysokościowego, a kończąc na samej naprawie.

Okresowe kontrole łopat turbin wiatrowych

Okresowe inspekcje łopat wirnika mają za zadanie ich kontrolę. W skład prac wchodzi sprawdzenie rys, względnie uszkodzeń od pioruna, kontrolę końcówek łopat, czyszczenie końcówek łopat wirnika w obszarze miejsc rozdziału. Na podstawie podpisanej umowy serwisowej nasi pracownicy dokonują okresowych kontroli końcówek łopat w ściśle wyznaczonych terminach oraz zaplanowanym zakresie. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu usług serwisowych wykonanych w ramach przeglądu okresowego w zależności od zapotrzebowania.

Inspekcje łopat turbin wiatrowych