BLADES SERVICE
Cień pod sliderem

Co może wpływać na uszkodzenia turbin wiatrowych?

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest doskonałą alternatywą dla paliw kopalnych, ponieważ nie pociąga za sobą zużywania ograniczonych zasobów oraz nie przekłada się na wzrost emisji dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych. Instalacje służące do ekologicznej produkcji prądu to zarówno panele fotowoltaiczne, jak i coraz popularniejsze turbiny wiatrowe. Choć są one niezwykle wydajne, to z uwagi na oddziaływanie czynników zewnętrznych niezbędny okaże się ich właściwy serwis. Farma wiatrowa powinna więc być pod opieką firmy specjalizującej się m.in. w naprawie łopat turbin wiatrowych. Przekonajmy się, dlaczego jest to tak istotne.

Co trzeba wiedzieć o łopatach turbin wiatrowych?

Łopaty turbin wiatrowych to elementy, które pozwalają na wykorzystanie energii potencjalnej zgromadzonej w powietrzu przemieszczającym się ze sporą prędkością osiąganą wskutek różnic ciśnienia. Napiera ono na specjalnie ukształtowane łopaty, co powoduje wprawienie ich w rotację. Wraz z obrotami osi, na jakich są one osadzone prowadzi do wytworzenia ruchu obrotowego prądnicy generującej napięcie za sprawą wytworzenia siły elektromagnetycznej między dwoma uzwojeniami. Dla ograniczenia masy całości łopaty turbin są wykonywane ze kompozytu, będącego zwykle połączeniem włókna szklanego i odpowiedniej żywicy. Choć są one bardzo odporne, z czasem mogą ulegać uszkodzeniom.

Co może uszkadzać łopaty turbin?

Łopaty turbin są narażone na ciągły kontakt ze wszelkimi substancjami mogącymi znajdować się w napierającym na nie powietrzu. W grę wchodzi tu więc woda opadowa, ale także jej zamrożone formy od śniegu po grad. Wiatr niesie także spore ilości zanieczyszczeń – pyły zawieszone, ale też m.in. niezwykle ostre ziarenka piasku. Wszystkie te materiały mogą powodować zniszczenia na powierzchni łopat, dodatkowym problemem są też kolizje z ptakami.