BLADES SERVICE
Cień pod sliderem

Naprawa łopat turbin wiatrowych

Naprawa łopat elektrowni wiatrowych jest konieczna w przypadku uszkodzeń mechanicznych czy wynikających z procesów erozyjnych. Nasz doświadczony zespół dokonuje napraw łopat turbin wiatrowych w obrębie lądowych farm wiatrowych. Podczas naprawy skrzydeł wykonywana jest pełna dokumentacja opisowa oraz fotograficzna usterki oraz kolejnych etapów prac naprawczych. Raport zawiera typ uszkodzenia, oznaczenie dokładnej lokalizacji usterki, oznaczenie skrzydła oraz turbiny, wieży itd. Dokumentacja ta pozwala zarządcy farmy wiatrowej na ewidencjonowanie usterek oraz wszelkich wykonanych napraw skrzydeł.
   

W skład prac renowacyjnych wchodzą:

  • naprawa oraz renowacja powłok malarskich łopat turbin wiatrowych
  • naprawa uszkodzeń mechanicznych skrzydeł turbin wiatrowych
  • naprawy zewnętrznej powierzchni powłoki malarskiej wieży wiatrowej
  • laminacje, prace szlifierskie itp.

W celu zapobiegania poważnym awariom skrzydeł należy przeprowadzać regularne inspekcje łopat wiatrowych. Nawet niewielkie uszkodzenia powłoki mogą prowadzić do znacznego spadku wydajności elektrowni wiatrowej.

Naprawa łopat turbin wiatrowych

Źródła uszkodzeń skrzydeł turbin wiatrowych

Skrzydła turbiny narażone są na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak promienie słoneczne czy opady. Mogą one powodować obniżenie trwałości wierzchniej warstwy powłoki łopaty. W uszkodzonej powłoce mogą pojawiać się wżery i ubytki. Na erozję mechaniczną narażone są w szczególności krawędzie skrzydeł.

Łopaty turbin wiatrowych mogą ulegać również poważnym uszkodzeniom mechanicznym, na przykład na skutek zderzeń z ptakami. W niektórych przypadkach może dochodzić nawet do pęknięcia skrzydła.

Także podmuchy wiatru, mimo iż stanowią źródło energii odnawialnej wytwarzanej przez elektrownię wiatrową, mogą stanowić zagrożenie dla skrzydeł turbiny. Duża powierzchnia łopat zwiększa ich wrażliwość na zmienne warunki pogodowe. Wiatr o dużej prędkości czy przenoszone przez podmuchy cząstki mogą przyczyniać się do uszkodzenia powłoki łopaty, jak również całej wieży wiatrowej. Intensywne porywy wiatru mogą przyczyniać się do nadwyrężenia połączeń segmentowych, a w konsekwencji zniszczenia łopaty.

 

 

Zobacz również:
Serwis łopat turbin wiatrowych
Inspekcje łopat