BLADES SERVICE
Cień pod sliderem

Inspekcje łopat elektrowni wiatrowych

Inspekcje łopat elektrowni wiatrowych przeprowadzane regularnie pozwalają na wczesne wykrycie usterek i zapobieganie poważnym uszkodzeniom wieży wiatrowej. Po kilku latach eksploatacji turbiny, na powierzchni łopat można zaobserwować pierwsze skutki uszkodzeń erozyjnych. Nawet jeśli nie są one duże, mogą powodować spadek wydajności elektrowni wiatrowej. Odpowiednia konserwacja i regularny serwis łopat elektrowni wiatrowych pozwala na zachowanie urządzeń w prawidłowym stanie technicznym. Dzięki temu elektrownie będą pracować efektywnie przez wiele lat.

 


Inspekcja skrzydeł turbiny obejmuje:

  • klasyfikację i określenie rodzaju uszkodzenia,
  • rozpoznanie przyczyny uszkodzenia,
  • dobór techniki naprawy,
  • szacowanie czasu trwania naprawy,
  • sporządzanie raportów oraz dokumentacji.
Inspekcje łopat skrzydeł - Biatrak
Inspekcje łopat turbin wiatrowych - Biatrak

Przebieg inspekcji łopat

Kontrola stanu technicznego skrzydeł elektrowni powinna być wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników, posiadających uprawnienia do pracy na wysokościach oraz specjalistyczną wiedzę dotyczącą budowy i konserwacji elektrowni wiatrowych. Niezbędne jest również prowadzenie dokładnej dokumentacji przebiegu inspekcji i wykrytych nieprawidłowości. Wykonujemy szczegółowe inspekcje łopat turbin wiatrowych z wykorzystaniem technik wysokościowych. Technicy dokonujący inspekcji posiadają wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania tego typu oględzin. Nasz zespół to osoby doświadczone w pracy na wysokościach, przeszkoleni zarówno w zakresie technik alpinistycznych, jak i specyfikacji technicznej elementów elektrowni wiatrowych. Dzięki przebytym szkoleniom oraz wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie szybko wykryć usterkę oraz wykonać szczegółowy raport wraz z jej dokumentacją opisową oraz fotograficzną.

Zobacz również:
Serwis łopat turbin wiatrowych
Naprawa łopat turbin wiatrowych